Historické dudy - nástroj králů i žebráků
 

Historické dudy - nástroj králů i žebráků, výstavy a přednášky » O projektu

 

O projektu

Unikátní projekt Historické dudy, nástroj králů i žebráků se zabývá experimentální historickou rekonstrukcí hudebních nástrojů podle dobové ikonografie.

Autor se zaměřil na dudy z období 13. až 17. století a jejich vývoj v evropském kontextu.

Předlohy nástrojů pro ranou gotiku pochází ze španělského královského manuskriptu Cantigas de Santa Maria a sochařské výzdoby průčelí paláce vévodů ze Champagne v Reims.

Vrcholnou a pozdní gotiku zastupují dudy zachycené na freskách z hradu Karlštejn, z kaple sv. Kateřiny v Kouřimi, mimořádně zajímavý je fragment sochy dudáka z Hrádku v Kutné Hoře od mistra katedrální huti Matěje Rejska anebo malba na pozdně gotické tarokové karetní hře, která vznikla pro českého krále Ladislava Pohrobka.

Renesance je zastoupena dudami vyrobenými podle dobové rytiny norimberského malíře Albrechta Dürera, malby Pietera Brueghela, fresky „Tanec Smrti“ v dominikánském klášteře ve švýcarském Bernu a též sochy ze Zpívající fontány na Pražském Hradě.

Manýrismus prezentují nástroje na obrazech slavných vlámských malířů, rytin Michaela Praetoria a dudy rekonstruované z archeologického nálezu z vraku lodi potopené v 17. století na severu Německa.

Nástroje jsou v rámci projektu prezentovány v přednášce a vystaveny v tematické  interaktivní výstavě.

Ve spolupráci s vybranými mistry nástrojaři, studiem a výzkumem dobových reálií v historických objektech, vznikla jedinečná sbírka, která svým významem přesahuje rámec České Republiky.

Projektu byla udělena oficiální záštita instituce Národního Památkového Ústavu.